ตำแหน่งกล้องและมุมกล้อง

ตำแหน่งกล้องและมุมกล้องคือองค์ประกอบสองประการที่มีผลอย่างมากต่อภาพถ่าย เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาพอย่างเห็นได้ชัด การใช้ตำแหน่งกล้องและมุมกล้องที่หลากหลายจะทำให้คุณได้เอฟเฟ็กต์ที่แตกต่างกันในภาพถ่ายของคุณ ในส่วนถัดไป เราจะไปดูตำแหน่งกล้องและมุมกล้อง ซึ่งแต่ละส่วนจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็นด้วยกัน (เรื่องโดย Tomoko Suzuki)

ตำแหน่งกล้อง: ระดับที่ถือกล้องถ่าย
มุมกล้อง: ทิศทางที่ตั้งกล้องกับวัตถุที่ถ่าย

สิ่งที่ควรจดจำ

– คุณสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบภาพของภาพถ่ายได้ตามตำแหน่งกล้องและมุมกล้อง
– ควรกำหนดตำแหน่งกล้องก่อนเลือกมุมกล้อง
 

ตำแหน่งกล้อง หมายถึง ระดับความสูงในการถือกล้องถ่ายที่สัมพันธ์กับพื้นดิน การถือกล้องในตำแหน่งปกติที่ระดับสายตาเรียกว่า ‘ระดับสายตา’ ส่วนการถือกล้องในตำแหน่งที่สูงกว่าระดับสายตาเรียกว่า ‘ระดับสูง’ และการถือกล้องในระดับต่ำกว่าสายตา เช่น เมื่อคุณอยู่ในท่านั่งยองๆ เรียกว่า ‘ระดับต่ำ

มุมกล้อง หมายถึง ระดับองศาที่เล็งกล้องไปที่ตัวแบบ การเล็งกล้องในระดับแนวนอนไปทางตัวแบบเรียกว่า ‘มุมระดับสายตา การเล็งกล้องโดยหันหน้ากล้องลงเรียกว่า ‘มุมสูง’ และการเล็งกล้องโดยหันหน้ากล้องขึ้นเรียกว่า ‘มุมต่ำ

ประการแรก เมื่อคุณลงมือถ่ายภาพ ให้สังเกตตัวแบบอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจว่าจะถ่ายภาพจากตำแหน่งใด จากนั้น จึงค่อยตัดสินใจเรื่องมุมกล้อง การเปลี่ยนตำแหน่งถ่ายภาพและมุมกล้องช่วยให้คุณได้องค์ประกอบภาพที่ต่างไปจากเดิม เพื่อเน้นถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของตัวแบบ คุณจำเป็นต้องมีแนวทางการนำเสนอภาพในมุมมองที่ต่างออกไป และปรับเปลี่ยนตำแหน่งและมุมกล้องให้สอดรับกัน

ตำแหน่งของกล้อง

ระดับสูง

ถือกล้องในระดับสูงโดยยกแขนขึ้นเหนือกว่าระดับสายตา หรือยื่นอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยใช้วิธียืนบนสตูลหรือแท่นวางเท้า ตำแหน่งถ่ายภาพนี้จะช่วยเพิ่มความลึกให้กับแบ็คกราวด์ที่คุณถ่าย เมื่อใช้วิธีนี้ร่วมกับมุมสูงจะช่วยเน้นมุมมองเปอร์สเปคทีฟให้เด่นชัด

ระดับสายตา

นี่คือตำแหน่งถ่ายภาพมาตรฐานในระดับความสูงที่คุณมองผ่านช่องมองภาพขณะยืนถ่ายภาพ ดังนั้น ภาพที่ปรากฏจะเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่คุณเห็น และนำเสนอสภาพของตัวแบบที่คุณกำลังถ่ายได้อย่างสมจริงที่สุด อย่างไรก็ดี การถ่ายภาพจากตำแหน่งระดับสายตานี้ ภาพที่ได้จะให้ความรู้สึกธรรมดาไม่โดดเด่น

ระดับต่ำ

การถ่ายภาพระดับต่ำคือ การถือกล้องในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับสายตาของคุณ เนื่องจากวิธีนี้เป็นการถ่ายภาพในมุมที่ต่างออกไปจากที่มองเห็นตามปกติภาพที่ได้จึงดูมีพลังและส่งผลกระทบต่ออารมณ์อย่างมาก เมื่อใช้วิธีนี้ร่วมกับมุมต่ำจะช่วยเน้นเอฟเฟ็กต์ให้ดูยิ่งใหญ่ขึ้น

มุม

มุมสูง

มุมสูงคือ มุมที่คุณเอียงกล้องลงต่ำไปทางตัวแบบ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่ามุมมองนกหรือเบิร์ดอายวิว เนื่องจากวิธีนี้สามารถเก็บภาพของตัวแบบได้ทั้งหมด ภาพที่ปรากฏจึงแสดงรายละเอียดและถ่ายทอดบรรยากาศโดยรอบที่คุณเห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากภาพลักษณะนี้มักมีพื้นดินเป็นแบ็คกราวด์ คุณอาจต้องการปรับการเลือกแบ็คกราวด์ด้วยเช่นกัน

มุมระดับสายตา

การใช้มุมระดับสายตาเป็นวิธีถ่ายภาพมาตรฐานที่ช่างภาพถือกล้องในระดับความสูงเท่ากับระดับสายตาของคุณแบบตรงๆ ขณะที่คุณถ่ายภาพในระดับสายตาเดียวกันกับตัวแบบ ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับสายตาของมนุษย์ทั่วไป ภาพที่ได้จะดูเป็นธรรมชาติและคุ้นเคย และสื่อถึงความรู้สึกที่มั่นคง

มุมต่ำ

การถ่ายภาพมุมต่ำคือ วิธีที่คุณเงยกล้องขึ้นด้านบนไปที่ตัวแบบ การถ่ายภาพตัวแบบที่มีความสูงหรืออยู่สูงจากมุมต่ำจะช่วยสร้างมิติความลึกและความน่าเกรงขาม และสื่อถึงความโดดเด่นและหนักแน่นของตัวแบบได้ เนื่องจากภาพลักษณะนี้มักใช้ท้องฟ้าเป็นแบ็คกราวด์ การปรับองค์ประกอบภาพจึงทำได้ง่าย

Photos by Ball

Free Web Hosting